TULEŇ

dubbing » TULEŇ

dabing zo srste tuleňa, nenahraditeľný hlavne pri jazernom muškárení